Image
image
image
image


Att studera på SQS - Strategi

Välj inte vilken utbildning du ska gå, välj den person du vill vara.

Vi på SQS vet att QINOpraktik inte är för alla terapeuter och vi vill heller inte ha kurser för "Svensson terapeuten".
Vi vill inte ha terapeuter som bara vill hjälpa andra. Vi vill ha terapeuter som vill få svar på frågan varför.
Varför ska jag göra det jag gör. Why do I do what I do. Läs mer om detta här
See the person behind the body.

Att lära någon hur de ska göra skapar tekniker. Att lära någon förstå varför de gör det de gör, skapar masters.
Detta är vår vision på SQS - att skapa masters....

Som det står ovan:
Välj inte vilken utbildning du ska gå, välj den person du vill vara.

Om du är en terapeut som förstår detta, då har du hittat hem, läs vidare.

 

 

 


 


Mottot: Kvalitet är viktigare än Kvantitet. Detta betyder i verkligheten vi lägger mycket tonvikt på vissa principer och filosofier:

1. Antalet studenter
Aldrig mer än 12 st vid kurserna. OM vi har 12 st är det nästan alltid en assistent med på kursen.


2. Röd tråd, behandlingsstrategi och filosofi.
Genom vår förståelse och holistiskt tankesätt i kombination med våra starka grundvärderingar och grundpelare har vi utarbetat en röd tråd som går igenom alla våra utbildningar. Alla vidareutbildningar följer en viss process och en utarbetad handlingsplan.
Att följa en röd tråd är oerhört viktigt för oss.

 


 

3. Gedigna vidareutbildningar.
SQS erbjuder fyra steg till att bli Diplomerad QINOpraktikterapeut (man kan naturligtvis bara gå enstaka kurser också), dessutom erbjuds ett flertalet fristående kurser. Ingen av dessa kurser erbjuds på någon annan utbildningsinstitution. Studenterna måste erlägga tester vid strategiska punkter för att få fortsätta till nästa steg. Man måste inte gå alla 4 stegen om man inte vill eller har råd, utan kan bara gå steg för steg om man önskar. Alla våra kurser är egenkomponerade och inte kopior av andra kurser. "Only dead fish follow the stream"


 

4. Se utanför ramarna.

Det finns ett talesätt som lyder:  Det är inte förrän du går vilse som du hittar nya vägar. Detta betyder för terapeuter att de inte kan gå i samma gamla fotspår hela sin yrkeskarriär. Han eller hon måste förr eller senare gå nya vägar och för detta måste man gå vilse, eller åtminstonde tordas gå vilse. Detta innebär att man måste se utanför ramarna.
QINOpraktik handlar till mångt och mycket om att tordas se bortom sina ramar och begränsningar.

Om du bara tror på det du kan se och ta på är du begränsad till det som finns på ytan. Om Du bara tror på det du kan se...
Varför betalar du i så fall el-räkningen?

Skapa din egen väg - Följ inte andras stigar

Målet med våra utbildningar är att du ska lära dig se utanför ramarna.


 

5. Långsiktighet och resultat.
SQS förordar en aktiv behandlingsstrategi, där patienten tar en aktiv del av sina besvär.
Detta för att få ett varaktigt resultat och en livslång relation med patienten.
SQS har en helt unik stöd/support efter din utbildning.
För att du som terapeut ska ytterligare förkovra dig och/eller fördjupa din kunskaper erbjuder vi ett antal tjänster/stöd:

  -   Årliga fördjupningskurser (se nedan)
  -   Elevklinkdagar på skolan (eller på någon mässa) under handledning
  -   Medlemskap i vår interna mailinglista
  -   Gratis repetition för samtliga våra studenter (sista halva av sista dan på vilken kurs som helst)
  -   50% rabatt på kursavgiften om de vill repetera en hel kurs.
  -   Någon Master från SQS kommer ut till dig på din klinik, behandlar några av dina patienter och sen har en 2 timmar lång
      coaching/behandling tillsammans med dig.
  -   Vi erbjuder speciella resor för våra terapeuter (och medlemmar av SQF) för att stärka bandet mellan oss.
  -   Nyhetsbrev till samtliga våra terapeuter som de i sin tur kan vidarebefordra till sina kunder/patienter
  -   En gedigen hemsida med hemövningar för våra terapeuter och deras kunder/patienter
  -   Möjlighet att ringa eller maila oss på skolan när som helst.

 

Allt detta för att våra terapeuter ska ha stöd och support resten av deras yrkesverksamma karriär.

Vårt mål är inte att utbilda en massa "kroppsmekaniker" utan starka och trygga individer som med en gedigen utbildning, support och stöd, dvs en stabil plattform för att kan hjälpa och guida sina medmänniskor.

QINOpraktik är inte bara en behandlingsform. Det är framför allt våra bakomliggande tankar och filosofier som skiljer oss från mängden. Det blir till slut ett sätt att leva.


6. Kvalitetssäkring och fördjupning
Det finns 3 nivåer inom QINOpraktiken, Diplomerad, Certifierad och Master.
En diplomerad QINOpraktikterapeut kan välja att gå kvalitetssäkringskurser (fördjupningskurser), för att bli certifierad. 
För att bli certifierad QINOpraktikterapeut måste man ha gått även steg 5 samt genomfört minst 2 fördjupningskurser, ha jobbat i minst 2 år och klarat certifieringsprovet hos Svenska QINOpraktikförbundet.
Den högsta nivån är Master of QINOpractic Medicine, då har man läst ytterligare 5 kurser (QINOpraktik 5 till 10) plus en massa annat.

För att behålla sin status måste man gå minst en repetitionskurs vart tredje år

Kvalitet är viktigare än Kvantitet.


7. Nöjdkund garanti
Om du inte är nöjd med kursen får du naturligtvis tillbaka dina pengar. Läs med under rubriken "nöjdkund garanti"


Att våra terapeuter ska erbjuda sina patienter mervärde genom att etablera en gedigen och varaktig patientkontakt det vill säga; en korrekt och säker bedömning av terapeuten, en angiven tidsplan för behandlingsserien, en grundlig information om problemet, dess orsak och verkan samt tips och övningar som patienten själv kan göra för att inte falla tillbaks i gamla mönster.


Se utanför ramarna...

Detta är viktigt, för med SQS utbildningar får du lära dig att saker och ting inte alltid är vad de först ser ut att vara. Lär dig se problemet ur ett större perspektiv.Do It - Expect Miracles


image
image