Image
image
image
image


Det finns tre titlar inom QINOpraktik, Diplomerad, Certifierad och Master.

1, Diplomerad QINOpraktikterapeut:
 

För att få diplomet "QINOpraktikterapeut" måste du ha uppfyllt följande kriterier/kurser:

1, Du måste ha en grundutbildning på minst dipl Massör (inkl basmedicin, dvs ingen helgutbildning i massage, utan en av SFKM eller KrY
    godkända utbildningar (t ex Axelsons, MT Utveckling, Medicinskt Kursforum).
2, Du måste ha gått QINOpraktik 1 till 4 (sammanlagd kurstid 75 timmar)
3, Du måste ha fått godkänt på 3 skriftliga tentor och 2 praktiska prov
4, Du måste ha gjort minst 60 st godkända elevbehandlingar
5, Du måste vara införstådd med QINOpraktikens grunder och accepterat våra etiska och moraliska aspekter.

Alla Diplomerade QINOpraktikterapeuter du hittar på denna sida har gått minst 1 fördjupningskurs vart tredje år. Det är kravet för att få stå med på denna sida, detta är för våra terapeuters och patienters/kunders trygghet och säkerhet.
Man måste alltså genomföra minst en fördjupningskurs var tredje år, annars tas man bort från hemsidan

image
         

2, Certifierad QINOpraktikterapeut:

För att bli certifierad måste du:
- Ha jobbat med QINOpraktik (som diplomerad) i minst 2 år
- Gått även QINOpraktik, steg 5 (rehabilitering, SCS)
- Gått på minst 2 fördjupningskurser och
- Genomfört minst 2 st elevklinik på SQS (under handledning):
- Genomfört minst 60 elevbehandlingar hemma.
- Vara medlem i Svenska QINOpraktikförbundet i minst 2 år

Certifieringen äger rum 2 gånger per år: Maj/juni och Augusti.

Till Certifieringen:

Tentamen: snitt på 90% rätt. 2 tentor, en teoretisk och en praktisk
Alla tentamenfrågor och praktiska moment kommer från QINOpraktik, steg 1-5. Inget annat.
 

Alla Certifierade QINOpraktikterapeuter du hittar på denna sida har gått minst 1 fördjupningskurs vart tredje år. Det är kravet för att få stå med på denna sida, detta är för våra terapeuters och patienters/kunders trygghet och säkerhet.
Man måste alltså genomföra minst en fördjupningskurs var tredje år, annars tas man bort från hemsidan

3, Master of QINOpractic Medicine:

Den högsta nivån inom QINOpraktiken.
Diplomerad QINOpraktikterapeut och uppnått nästa nivå; Certifierierad.
Dessutom måste du:

1, Läsa:
QINOpraktik 6 - Neurologisk Balansering (är en fristående kurs som kan tas av vem som helst, bara du har en utbildning inom detta yrke, minst massör)
QINOpraktik 7 - Emotional Release Technique (ERT) och tillämpad NLP, finns ej att få i Sverige idag (bara hos oss).
QINOpraktik 8 - Anti-Stress, Stress Release Technique
QINOpraktik 9
- PSYCH-K, Brain Gym (Educational Kinesiology), plus mer stressanpassade tekniker
QINOpraktik 10 - Tillämpad Energetic Syncronization Therapy (EST), finns ej att få i Sverige idag (bara hos oss).

2, Assisterat vid minst en QINOpraktik, steg 1 och 2 kurs.

3, Arbeta aktivt med QINOpraktik som sin huvudsyssla i minst 3 år
4, Minst 120 st behandlingar utöver de 60 som krävdes innan diplomeringen till QINOpraktikterapeut.
5, Gjort minst ytterligare 3 klinkdagar på skolan, under handledning (utöver de 2 som krävdes till Certifieringen)
6, Vara medlem i Svenska QINOpraktikförbundet i minst 3 år

Kurs 6 är helt fristående och erbjuds till alla som har någon form av grundutbildning inom hälsa (minst massör).
Steg 6 till 10 kan tas i vilken ordning som helst.
För steg 7-10 måste man vara medlem i Svenska QINOpraktikförbundet.

Därefter kan du göra provet till Master of QINOpractic Medicine (Hos Svenska QINOpraktikförbundet)

Förutom att du nu har en mycket stabil grund att stå på gentemot dina patienter så har du också rätten att genomföra QINOpraktik steg 1 och steg 2 kurserna, under Svenska QINOpraktikskolans flagg och arbeta som lärare på skolan.


Certifieringen till Master äger rum 2 gånger per år: Maj/juni och Augusti.

Till Mastercertifieringen:
Tentamen: snitt på 96% rätt. 2 tentor, en teoretisk och en praktisk
Alla tentamenfrågor och praktiska moment kommer från QINOpraktiksteg 6-10.

Alla Master of QINOpractic Medicine terapeuter
du hittar på denna sida har gått minst 1 fördjupningskurs vart tredje år. Det är kravet för att få stå med på denna sida, detta är för våra terapeuters och patienters/kunders trygghet och säkerhet.
Man måste alltså genomföra minst en fördjupningskurs var tredje år, annars tas man bort från hemsidan.
   

image
image