Image
image
image
image


                                                     Ekonomi - KINOpraktik PT

Kommer snart.

Anmälningsavgift:
Anmälningsavgiften betalas i samband med ansökan av studieplats och är bindande (återbetalas ej).
Anmälningsavgiften är 3000 kr. Anmälningsavgiften återbetalas om du inte kommer in på utbildningen.

Kursmaterial:

Tillkommer, 2000 kr för Svenska KINOpraktikskolans kursmaterial.
Dessutom tillkommer eventuella böcker som du köper i samband med kursen.

                                                                        

 


image
image