Image
image
image
image


                                                            Varför och inte vad..

QINOpraktik ser ibland väldigt konstigt ut för observatörer och för de personer som just nu ligger på behandlingsbänken.

Varför då, jo vi utgår inte från det "normala".. Vi utgår från kinesisk medicin (i kombination med västerländsk förstås), vilket gör att det för det otränade ögat kan verka mystiskt. Kinesisk medicin har funnits i 5 000 år och kommer troligen överleva längre än det västerländska som enbart inriktar sig på symptombehandling. Det är läkemedelsbolagen som dikterar villkoren och de finns INTE där för din skull. De har krav från sina ägare att tjäna pengar.. Om du blir frisk så tjänare de inga pengar...
Då måste kanske Rockefeller, Carnegie och övriga ägare (det finns 5 familjer) som äger medicinbolagen hålla i plånboken och de gillar de nog inte..

Dagens utbildningar för alla, inklusive alternativterapeuter är inriktade mot samma håll, det medicinska, eller västerländska. Alternativa skolor har gått från att vara alternativa till att vilja vara en del av etablissemanget. Dessvärre försvinner mycket av vårt ursprung nu när detta håller på att ske.

Skolorna har tagit bort mycket filosofi och varför vi gör det vi gör, vår filosofi är själva seglet på båten. Utan segel tar vinden oss dit den vill, vi kan inte själva styra vart vi åker.

Vi på Svenska QINOpraktikskolan har vissa grundläggande filosofier som vi baserar vår kunskap på. När du läser på våra sidor kommer du att förstå massvis av dem, men vi kan inte skriva ut alla här. Denna sida handlar om en av dessa: Varför inte vad.

Simon Sinek har kommit fram till en mycket spännande upptäckt, han kallar det för the Golden Cirkle och ser ut på detta sätt.

  Alla vet vi vad Vad betyder. All marknadsföring handlar om Vad
vi har och hur vi är annorlunda än de andra. Men det svara automatiskt inte på frågan varför du ska köpa det eller det.
Vad har vi? En bil. Hur är denna annorlunda än andra bilar?
Det är detta marknadsföring handlar om. Men detta svarar inte automatiskt på frågan Varför ska jag köpa bilen.
Ta t ex massage. Massören har lärt sig att det är en spänd muskel som skapar smärtan (Vad gör ont). Han/hon har därefter lärt sig hur man ska släppa på den spända muskeln (Hur). En kiropraktor har lärt sig hur en låst kota känns och vilka symptom  detta kan leda till. Han/hon har dessutom lärt sig hur denna låsning ska justeras.
Med att veta hur man ska massera en spänd muskel eller justera en låst kota svarar inte automatiskt på varför muskeln spände sig från början, eller varför kotan låste sig.

QINOpraktik går den andra vägen. Vi börjar med frågan varför har patienten/klienten det ena eller det andra.

  Vi börjar med frågan Varför. Varför har du ont i ryggen, eller varför mår du dåligt. Vad är det för bakomliggande faktor som gör att du inte kan leva upp till din fulla potential?
Utifrån vår teori om vad detta kan vara kommer vi till frågan Hur ska jag kunna hjälpa dig med fråga "varför". Detta behöver nödvändigtvis inte sammanfalla med de symptom du söker för.
 
Beroende på varför du har det du har så har vi en arsenal av olika verktyg för att på ett optimalt sätt kunna hjälpa just dig utifrån vad ditt "varför" var.
Ingen behandling blir således lik den andra. T ex kanske din QINOpraktik-terapeut kommer fram till att du just idag behöver en käkbehandlling (TMJ) och sedan lite NLP övningar, eller kanske du behöver få ditt bäcken tillrättalagt (kilar) för att sedan få höger och vänster hjärnhalva att fungera bättre (Neurologisk Balansering (NB)). PS, vi har några fler verktyg än dessa...

Vi, QINOpraktikterapeuter, kan alltså omöjlig svara på den allra vanligaste frågan: Jag  har ont ryggen, "Vad kan du gör åt det?", eller "hur kan du hjälpa mig?" Beroende på varför du har dina besvär så blir behandlingen inriktad på dessa bakomliggande fakta, mönster eller beteende. Varför har du klaustrofobi, varför har du återkommande ländryggssmärta? Varför har du nedvärderande tankar om dig själv? Varför känner du att även om andra är nöjd med ditt arbete så känner du att du kunde gjort det ännu bättre. Varför jagar du ständigt andras bekräftelse. Beroende på varför du har dessa besvär blir behandlingen skräddarsydd utifrån dig som individ. Inte på de symptom du idag uppvisar.
Dina symptom är bara slutresultatet, inte grundorsaken.
Dina symptom är Vad du har, men det svarar inte automatiskt på frågan, Varför har du det du har.

Många gånger har jag fått frågan. Jag har en kund som har foglossningssmärtor eller återkommande nackspärr. Vad ska jag göra då, eller hur ska jag tänka?
Svaret är alltid: Varför har de det? Vad är de bakomliggande faktorerna som gjorde att de fick dessa besvär från början. När det gäller foglossningssmärtor så ser det ut som öppet mål, hon födde barn. Men det finns alltid fler faktorer som inte syns så tydligt som denna, t ex varför har hon efter 5 år fortfarande dessa besvär? Hon har inte fött barn sedan dess, men har fortfarande sviter från barnafödandet. Varför. Beroende på detta Varför, så blir behandlingen skräddarsydd utifrån svaret på denna fråga.

För oss är detta helt logiskt, men för många av våra kollegor ser det konstigt ut. De har nämligen sin förståelse eller grund för hur kroppen fungerar från den västerländska medicinen, där man behandlar Vad man har, inte varför man har det. Allergi. Man ger medicin för att man bättre ska kunna hantera t ex pollen bättre, men man bryr sig inte om att försöka förstå mekanismerna till varför man fick en pollenallergi till en början.

Dessvärre sitter oftast inte problemet på vår medvetna del av hjärnan, vilket ytterligare komplicerar bilden. Den bakomliggande orsaken till klaustrofobi sitter inte på den medvetna delen av hjärnan, då skulle vi logiskt kunna säga till oss själva: Nej, nu slutat jag med klaustrofobi. Men hur tror du att personen kommer att reagera när de blir instängda i ett mörkt rum nästa gång? Jo, panikångest. Klaustrofobi sitter INTE på den medvetna delen av hjärnan.. För att vi ska komma åt Varför de har klaustrofobi måste vi in på den omedvetna delen av hjärnan och då använder vi tekniker som ibland förefaller lite "konstiga" i fyrkantiga ögon...

image
image