Image
image
image
image


Neurologisk Balansering 1 (NB1)

Smärtor i rörelseapparaten blir allt vanligare. Man kan säga att det är vår nya folksjukdom.
Det finns massvis av terapeuter, och läkare, som försöker behandla denna "olyckliga" grupp, men tyvärr blir behandlingsresultaten sällan bestående (delvis på grund av personerna själva) utan besvären återkommer om och om igen. Varför?

Cellerna och vi som cellsamhälle anpassar oss till rådande förhållande. Så... OM en felställning finns så anpassar vi oss efter den. Människan som art har kommit så långt i utvecklingen tack vare en otrolig anpassningsförmåga som gör att kroppen kan lära sig att utföra vissa "onaturliga" rörelser. Enformiga och/eller upprepade rörelser bidrar till felställning och överbelastning.

Balansen mellan olika muskler är mycket viktig! Men... Även kroppens förmåga att uppfatta position, balans, energi och mentala tillstånd är otroligt viktiga komponenter för vårt fysiska och psykiska välbefinnandet.
Vi terapeuter fokuserar mycket på denna balans/obalans i kroppen samt hur stress kan skapa kaos i våra nervsystem.
Under kursen lär vi oss balansera dessa obalanser. Kursen blandar västerländsk tankesätt, med kinesiska behandlingsmetoder (ej akupunktur).

Kursen är 2 dagar och man måste ha gått KINOpraktik steg 1 och 2 innan kursstart

Kursinnehåll:
Muskeltestdiagnostik. Kinesiologisk muskeltestning. Tillämpad- och Funktionell Kinesiologi, Neurofysiologi

Behandling:
Diverse behandlingstekniker hämtade från bl a kinesiologi.

Förkunskaper:
KINOpraktik steg 1 och 2                                                                                                     
Anmäl dig här
 


Neurologisk Balansering 2 (NB2)


Här fortsätter vi den neurologisk integreringen och bygger på med hemövningar och mer avancerad kinesiologi/KINOpraktik. Mycket fokus läggs på neurologisk balans, koordinationsbehandling och hemövningar. Under denna kurs läggs mer fokus på behandlande tekniker och moment.

Kursinnehåll:
Muskeltestdiagnostik och Kinesiologisk muskeltestning. Funktionell- och Educational kinesiologi och Neurofysiologi.
Väldigt mycket egenträning och behandling.

Behandling:
Diverse behandlingstekniker hämtade från bl a kinesiologi.

Förkunskaper:
Neurologisk balansering 1
 


"När kvalitet är viktigare än kvantitet"

image
image