PSYCH-K, Brain Gym

 PSYCH-K, Brain Gym

 

I denna kurs kombinerar vi 2 st tekniker som passar jättebra bra ihop, Psykologisk och Educational Kinesiolog.

 

Blockerad eller fasthållen negativ energi kan uttrycka sig i form av depression, oro, ångest eller hindra dig från att uppleva kärlek, lycka och framgång, men den kan också yttra sig som fysisk smärta. Kropp och själ hänger obenhörligt ihop...

Att släppa dessa blockeringar är en förutsättning för att kroppen och sinnet skall kunna läka.

 

Olika hjärnvågor

Enligt hjärnforkning har vi 4 st hjärnvågor, Delta, Theta, Alpha och Beta. De 2 första är aktiva i den omedvetna delen av hjärnan, det är också här som 99% av våra kapacitet sitter, t ex reglerar blodtryck, ser till att frukosten bryts ner, filterar blodet genom njurarna och så vidare. Det är också här som läkning sker.

Dessvärre är det också här som 99% av våra blockeringar sitter, t ex kontrollbehov, rädslor, känsla av att inte duga etc.

Det är dessa rädslor, eller "sanningar", som hindar oss från att nå vår fulla potential.


("Don't wish for less problems  -  wish for more skills").

Kurs:

PSYCH-K, Brain Gym

 

Kurslängd:    3 dagar

Tider:               09-17

 

 

Förkunskaper:

Terapeut av något slag

 

Kursinnehåll:

Tillämpad- och Funktionell Kinesiologi, Neurofysiologi, PSYCH-K, Educational Kinesiology (Brain Gym)

 

 

Behandlingstekniker:

PSYCH-K, Educational Kinesiology (Brain Gym), Neuro Linguistisk Programmering.

 

Kursintyg:

Efter kursen erhåller du ett kursintyg

Denna helg ska vi lära oss hur vi kan släppa på dessa blockeringar/"sanningar" och på så sätt öppna upp våra sinnen och hjärna att kunna fungera optimalt och på så sätt påverka vårt liv positivt

För att kroppen skall kunna läka behövs det ett antal komponenter, t ex måste höger och vänster hjärnhalva kommunicera (QINOpraktik, steg 6) men det finns andra komponenter som också hindrar läkning, t ex att vi har en hjärnhalva som är för dominant jämfört med den andra, tas upp i denna kurs.


Vi är designad för läkning.

Du går igenom ett skogssnår och får ett skärsår på en tagg. Du märker inget just då, men på kvällen ser du att detta skett och hör och häpna, det har redan läkt ihop... Utan att du visste om det. Läkning sitter nämligen inte på din medvetna hjärna. Läkning kommer inifrån och sker alltid. Om du går igenom samma skogssnår och skär dig på lite olika ställen 100 dagar i rad. Hur många av dom 100 gångerna läker du ihop. Ungefär.. Jo, 100 gånger... Vi är designad som en självläkande mekanism. Men det finns det som hindrar läkning från att ske - om du sitter och drar i såret så hindrar du det från att läka. Det finns också det som hindrar läkning från att ske inne i våra kroppar och det är de blockeringar och "sanningar" som finns i vårt undermedvetna..

Lär dig släppa på dessa en gång för alla.

Det vi sår på våren får vi skörda på hösten.


Gandhi sa:

Your Beliefs become Your Thoughts

Your Thoughts become Your Words

Your Words become Your Actions

Your Actions become Your Habits

Your Habits become Your Values

Your Values become Your Destiny


Som sagt, det du sår på våren blir du tvingad att skörda till hösten, vare sig du vill det eller inte.

Så, vi måste alltså börja att programmera om Dina Beliefs ("sanningar").


En otroligt intressant och spännande kurs..


Förutom detta kommer du att lära dig grunderna i Educational Kinesiology (Brain Gym) som jag arbetar med när jag behandlar ADHD, Dyslexi, Koncentrationssvårigheter och så vidare..