Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här kommer några frågor som vi fått ganska ofta. Om du har en fråga, vänligen skicka den till mikael@qinopraktik.se .


F.      Varför har ni börjat skriva kinopraktik med stora bokstäver på KINO och numera med QINO?


Ja, det är en bra fråga. Det har kommit en massa kiropraktorer som påstått att det är det vi håller på med och för att förtydliga detta ut mot gemen man (och kvinna) så har vi valt att skriva KINO med stora bokstäver.


Vi är inte och kommer aldrig att bli kiropraktorer. Vi lär INTE ut någon form av kiropraktik över huvud taget, inte manipulation eller Ackermann teknik eller vad det nu kallas.


Detta måste poängteras för allmänhetens skull och vi vill särskilja oss från kiropraktiken, läs mer om detta i frågan om skillnaden mellan kiropraktik och KINOpraktik.


Sen till del 2 av din fråga: Varför ändra stavningen till QINO?

Anledningen till detta var några, bland annat:

1, Den internationella stavningen är med Q, så vi ville likna den svenska stavningen till den internationella QINOpractic Medicine.

2, Särskilja oss från kiropraktiken. Vi QINOpraktikterapeuter är verkligen inga kiropraktorer och vill inte bli förknippade med dem heller, så för att särkilja oss ifrån dem ändrade vi  stavningen. Vi behandlar betydligt mer holistiskt.

3, QI betyder livsenergi i kinesisk medicin. Det är det vi sysslar med, livsenergi. Internationellt förstår gemene man vad QI är och förstår därmed också intentionen med vår stavning: QINOpractic Medicine.

F.      QINOpraktik, menar du inte Kiropraktik?


Nej det är en stor skillnad, egentligen flera stora skillnader.

Men låt mig börja med likheterna:

- Båda behandlar människors besvär

- Båda behandlingsformarena baseras på det vetenskapliga faktum att din kropp är en självreglerande, självläkande organism med   

   en inbyggd inre intelligens som kan läka kroppen inifrån. Läkning kommer inifrån inte utifrån.

- Båda behandlingsformerna anser att det uppstår blockeringar, "felfunktion" eller låsningar eller nått liknande namn (sk

   dysfunktioner) vilka orsakar patienterna besvär.


Så till skillnaderna:

Kiropraktik:

En kiropraktor arbetar med framför allt kotorna och andra leder. Han/hon använder en speciell teknik för att frigöra de blockeringar som uppstått i leden/kotan. Denna teknik kallas för High velocity, low amplitude och en teknik som tar år att träna och bör, nej skall inte praktiseras av någon som inte har en 5 årig yrkesutbildning.

En kiropraktor arbetar nästan uteslutande med fysiska besvär och den fysiska delen av vår kropp. Det vill säga våra muskler och skelett, det som Socialstyrelsen har sagt att de får jobba med.


QINOpraktik:

En QINOpraktikterapeut arbetar med obalanser i kroppen, till exempel muskulära obalanser kring t ex lederna som ligger till grund för den blockeringen som uppstår i leden. Terapeuten arbetar med omkringliggande struktur (muskler, ligament, senor etc) för att släppa på spänningen kring leden.

QINOpraktikterapeuten fokuserar väldigt mycket på den bakomliggande orsaken till spänningen. Varför spände sig muskeln till att börja med? Detta kan bäst beskrivas som att vi letar den första dominobrickan som fäller de andra, och när den 10:e brickan fallit så upplever vi t ex smärta.

QINOpraktikterapeuten använder INTE någon kiropraktisk teknik för att manipulera kotorna, han manipulerar inte patientens kropp över huvudtaget, han/hon arbetar med kroppen för att få dennes hjärna att själv hitta problemet och lösa det.


QINOpraktik är alltså absolut inte att blanda ihop med Kiropraktik. Titeln legitimerad Kiropraktor är dessutom en skyddad titel, därför har vi valt att kalla våra terapeuter för QINOpraktikterapeuter, en QINO stavning..


Vi lär INTE ut någon form av kiropraktisk manipulation på SQS. Inte heller någon form av Ackermann justeringar (som är detsamma som HVLA tekniker som endast kiropraktorer får använda, enligt svensk lag)


QINOpraktik hämtar inspiration från många källor, t ex kinesisk medicins tankar och filosofier om akupunktur-merdianer, lite bakomliggande filosfier från fd öst-staterna, tankar från NLP, EFT, Eye Movement Therapy. Behandlingstekniker från kinesiolgi, osteopati, massageterapi etc etc. Det vill säga vi har många inspirationskällor, inte bara en som kiropraktorerna.


QINOpraktik är betydligt mer holistiskt i sitt tankesätt och behandlingsstategiskt


F.      Vad är QINOpraktik?


QINOpraktik grundades av Mikael Dahlström som 2005 kombinerade Kiropraktik med Kinesiologi, Osteopati och Massageterapi till en egen behandlingsform, vilken fick namnet QINOpraktik. Trots namnet QINOpraktik så härstammar det inte från Kina, utan namnet kommer ifrån grekiskans "Kinin" som betyder: röra/rörelse. Det är alltså kroppen rörelse och dynamik som betonas, men vi har tydliga inslag av kinesisk medicin precis som vår logga indikerar, en blandning mellan öster- och västerländs filosofi, där nyckelordet är balans, muskulär balans, balans i livet, psykisk balans etc.


QINOpraktik är en manuell behandlingsform, vilken betonar kroppens dynamiska helhet samt dess förmåga att läka sig själv.


Observera att QINOpraktik INTE är att förväxla med Kiropraktik. Kiropraktorn använder en form av teknik där man justerar kotorna med kraft. Det gör INTE QINOpraktikterapeuten. Han/hon använder mjuka tekniker där kroppen själv reglerar låsningen eller blockeringen. Det enda som är hämtat från Kiropraktiken är delar av filosofin men  även denna är något modifierad.


Grundprincipen i QINOpraktik är att rörelseapparaten, psykiskt välbefinnande och nervsystemet bildar en dynamisk helhet.


Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt beroende av varandra, enligt QINOpraktikterapeutens sätt att se det.

Strukturella fel i leder och benstomme (t ex en för kort/spänd muskel eller låsning i kotan) påverkar funktionerna runt berörd led. En form av strukturell störning är när det uppstår en obalans mellan musklerna. Denna obalans ger en inskränkt rörlighet och kommer på sikt även att påverka dig funktionellt, plus att det kan leda till en hel del smärta.


På samma sätt kan ursprunglig funktionstörningar (t ex haltning efter en fotledsstukning) leda till en förändring av den muskulära balansen, vilket orsakar en strukturell störning, som i sin tur kan leda till smärta.


En annan mycket viktig beståndsdel inom QINOpraktik är vårt psykiska välbefinnande. Hur du mår mentalt påverkar även din kropp. Ett exempel är hur du tolkar signaler utifrån (eller inifrån); Depression kan leda till fysisk smärta, på samma sätt som kronisk smärta kan leda till depression.

Vi är inga samtalsterapeuter, men behandlar kroppens reaktion på en rädsla, en oro, svårigheten att säga nej etc.


QINOpraktikens mål är att balansera fysisk och psykisk obalans, vilken annars lätt resulterar i symptom som t ex smärta. Sjukgymnastik och massagebehandlingar bearbetar vanligtvis de spända musklerna för att få dem att slappna av, medan man i QINOpraktiken koncentrerar sig på främst de svaga musklerna. Tanken och filosofin kommer från kinesiologins fader, George Goodheart.


QINOpraktikterapeuten lägger också stor vikt på förståelsen om den bakomliggande mekanismen, om varför smärta och sjukdom uppstår och hur vi som terapeuter kan påverka/behandla detta.


PS; Även här passar ett irländskt ordspråk in som så väl summerar hur vi känner... :)

"May those that love us love us, and those that love us not... may God twist their ankles so that we may know them by their limp."

Det finns en utförlig beskrivning under "Om QINOpraktik" på denna hemsida.


F.      Låter lite som att QINOpraktik är samma sak som kinesiologi, stämmer det?


Njae. Låter kanske lite vagt... Men så här är det.


QINOpraktik är en teknik och filosofi som baseras på kinesisk och kiropraktisk filosofi medans själva behandlingsteknikerna är hämtade från Osteopati, Kinesiologi, Massageterapi, EFT, NLP, Neuromuscular Technique, kiropraktik (till viss begränsad mängd). Så, kinesiologin är bara en del där vi hämtat inspiration och många behandlingstekniker och tester.

En av mina mentorer är Mac pompeius Volontis på Svenska KInesiologiskolan i Stockholm ochh utan han hade jag aldrig varit där jag är idag. Jag hade definitivt aldrig startat denna skola, så jag har bara stor respekt och beundran för kinesiologin.

När den utförs av en professionell terapeut och på ett profesionellt sätt.


MEN, det finns vissa aspekter med kinsiologin som jag valt att sålla bort, jag kan nog säga att jag sållat bort kanske 80% av teknikerna och bibehållt resten, som jag sedan blandat med andra tekniker och framför allt med en helt annan förståelse och kontext. Ni som gått till en kinesiolog kommer att känna igen vissa moment, t ex muskeltesterna, käkledsbehandling, men det finns här förklaringsmodeller och en bakomliggande grundförståelse som inte är "kinesiologisk". Detta är en enormt stor skillnad.


I kinesiologin använder man väldigt många tekniker, eller som jag kallar det, pusselbitar. Men man får aldrig riktigt lära sig hur man lägger pusslet, det är precis detta som vi fokuserar på. Vår vision är att lära dig lägga pusslet, förstå helheten. Förstå varför du gör det du gör.


En annan jättestor skillnad är att QINOpraktiken inte alls arbetar med två "delar" som är stora inom kinesiologi:

Preparat och "lite flummiga tekniker", som t ex chakratekniker.


Snälla, obsevera att: QINOpraktikterapeuter arbetar t ex INTE med preparat av olika slag, det är en jättestor del av kinesiologin

QINOpraktikutbildningen är inte för alla terapeuter, men om du vill få en större förståelse, fler verktyg, en gedig grundplåt att arbeta utifrån, förstå varför, och framför allt vill ligga längst fram i utvecklingen i ditt geografiska område (vara ledande), då kanske vår QINOpraktikutbildning skulle passa dig


F.      Vilken utbildning har en QINOpraktikterapeut?


Just nu är detta en bra fråga, då vi precis har gjort om hela utbildningen efter internationell standard och normer.

Men som det såg ut i början av 2018 så var det så här: (Det är exakt samma idag, fast upplägget och kursnamnen är lite annorlunda)


Diplomerad QINOpraktikterapeut

QINOpraktik är en fortbildning för redan utexaminerade terapeuter. Detta betyder att de är minst Massageterapeuter.

Efter sin grundutbildning måste man ha

- Genomfört 4 st steg i QINOpraktik (1-4). Idag kallas dessa Modul 1 och 2,men är lika långa som tidigare)

- Klarat 4 st skriftliga tentor

- Klarat 2 st praktiska prov

- Gjort minst 60 godkända elevbehandlingar


Därefter får man diplomet QINOpraktikterapeut.


När man då nått detta stadie kan man stanna här (och gå kurser på andra ställen), eller så väljer man att gå vidare inom QINOpraktik.


Certifierad QINOpraktikterapeut:

Nästa nivå är Certifierad QINOpraktikterapeut, då måste man ha:

- Arbetat som Diplomerad QINOpraktikterapeut i minst 2 år

- Gå ytterligare en QINOpraktikutbildning för att slutföra den strukturella delen av QINOpraktik

- Gått minst 2 st fördjupningskurser inom QINOpraktik

- Gjort minst 2 st elevklinikdagar på skolan där man behandlar under handledning

- Gjort ytterligare minst 60 st dokumenterade behandlingar hemma på sin klinik.


Därefter får man ansöka om titeln Certifierad QINOpraktikterapeut (via det internationella QINOpraktikförbundet) där det också ställs höga krav på terapeutens kompetens.

Detta steg har tillkommit som en slags kvalitetssäkring för våra terapeuter.


Sen är det bara en nivå till:

Master of QINOpractic Medicine

Om man sedan vill så kan man läsa vidare till Master of QINOpractic Medicine


Då ska man:

- Arbetat med QINOpraktik i minst 3 år

- Gå 5 st QINOpraktikutbildningar till, vilka är mer mentalt och emotionellt inriktade

- Göra minst 120 stycken dokumenterade behandlingar

- Använda QINOpraktik som sin huvudmetod i sina behandlingar

- Gå med som assistent vid minst en steg 1 kurs och en steg 2 kurs i QINOpraktik.

- Göra en skriftlig tenta och praktiskt prov, som skall klaras med minst 90%

- Göra ytterligare 3 elevklinikdagar på skolan där man behandlar under handledning


Därefter får man (efter avklarade tentor) titeln: Master of QINOpractic Medicine (via det internationella  QINOpraktikförbundet)


Då får man dessutom genomföra QINOpraktik, Modul 1 i Svenska QINOpraktikskolans regi.

Puuh.


F.      QINOpraktikterapeut? Varför kallas man så?


Det finns många förklaringar till varför våra terapeuter kallar sig QINOpraktikterapeut.


De andra alternativen var:

1, Kinopraktor. Vi vill inte att det blandas ihop med Kiropraktik och deras skyddade titel leg Kiropraktor.

2, Kinopraktiker. Också för likt Kiropraktor.


Svenska QINOpraktikskolan startade sina kurser i QINOpraktik 2005.

2007 skyddade våra konkurrenter (Svenska Kinesiologiskolan och Kiropraktiska Föreningen Sverige (KFS)) dessutom ovanstående titlar, trots att de inte har någon utbildning i QINOpraktik (vilket är svårt eftersom det är Mikael Dahlström som grundat och utformat behandlingsformen).


QINOpraktikterapeut är det själklara namnet på den utexaminerade terapeuten.


2013 ändrade vi stavningen från det ursprungliga KINOpraktik till det nuvarande: QINOpraktik. Detta gjordes av några anledningar:


1, Den internationella stavningen är med Q, så vi vill likna den svenska stavningen till den internationella QINOpractic Medicine.

2, Särskilja oss från kiropraktiken. Vi QINOpraktikterapeuter är verkligen inga kiropraktorer och vill inte bli förknippade med dem heller, så för att särkilja oss ifrån dem ändrar vi nu stavningen. Vi behandlar betydligt mer holistiskt.

3, QI betyder livsenergi i kinesisk medicin. Det är det vi sysslar med, livsenergi. Internationellt förstår gemene man vad QI är och förstår därmed också intentionen med vår stavning: QINOpractic Medicine.


Det är oerhört viktigt att vi inte blir ihopblandade med kiropraktik. Det finns kiropraktorer där ute som ser sina patienter på 3-4 minuter och då är på och avklädning inräknade. Vi vill INTE bli förknippade med dessa.


QINOpraktik är mycket mer holistiskt än vad kiropraktiken är.


Micke

Leg kiropraktor för den delen...


F.      Kan man bli QINOpraktiker även om man inte är massör?


Nja... Det heter inte QINopraktiker den titeln (med K) äger Skandinaviska Kiropraktorförbundet, men QINOpraktik,  Ja, det kan man: Vi ska ta upp vår ettårig yrkesutbildning till Diplomerad QINOpraktikterapeut, startar 2020 på Gran Canaria.


Man behöver inga som helst förkunskaper inom detta område för att få gå denna utbildning (bara att du är över 18 och läst Svenska)


Utbildningen är en kombinerad utbildning till massageterapeut, men man blir också inom detta år Diplomerad QINOpraktikterapeut. Men vi kommer erbjuda enklare massageutbildning också. F.      Var kan man prova på en behandling hos en QINOpraktikterapeut?


I dagsläget  (augusti 2018) så finns det ca 300  st QINOpraktikterapeuter i hela Sverige, varav 6 st Master och 15 Certifierade terapeuter. Fler är i ugnen... MEN av dessa har flerparten endera inte klarat kraven, eler valt att sluta som terapeuter, eller gått tillbaka till vara massör. QINOpraktik är avancerat men mycket, mycket tillfredsställande, men det är inte alla som klarar det.


OM någon av dessa låter dig "prova", det han vi som skola inget att säga till om. Men, vi erbjuder (fram till sommaren 2019) att man kan boka två timmar med Micke för en genomgång av vad QINOpraktik är och få en behandling, så man inte köper grisen i säcken.


När det gäller att få behandling så finns alla godkända terapeuter på den internatinella sidan, www.qinopractic.com.


Om du är nyfiken på vad de diplomerade terapeuterna och/eller patienter tycker om tekniker, tankea eller någon annat rörande QINOpraktik, klicka på "Sagt om QINOpraktik"F.      Kan QINOpraktik hjälpa mot sömnlöshet, inkontinens, infertilitet, ryggont och överrörlig rygg?


Wow, ja det var bara några frågor...


Låt oss börja med ryggen. En QINOpraktikterapeut anser att kotor inte flyttar på sig av egen kraft utan att det är musklerna som flyttar på dem precis som alla andra ben i kroppen. Man måste således se till att musklerna kan göra sitt jobb. Muskelobalanser runt bäcken och rygg kan definitivt skapa ryggsmärta, liksom trötthet, ischias, återkommande ryggskott.

Det vanligaste fenomenet är att musklerna som ligger på ömse sidor om ryggraden (Erector Spinae) inte fungerar riktigt som de ska. Denna leder till att ryggraden blir instabil, vilket hjärnan får reda på via nervsignaler. Hjärnan svara då på dessa signalerna och beordrar andra muskler att spänna sig för att skydda mot denna instabilitet. Dessa muskler blir efter ett tag överansträngda och signalerar efter ett antal veckors överarbete att de fått nog, du har nu fått ont i ryggen.


Det kan också vara så att ligamenten i sacroliliaca-leden (övergången mellan korsben och höftben) är påverkade och behöver behandlas. Det brukar vara rätt smärtsamt och leda till spontana men väl riktade finska könsord.... Indikation på det här problemet är bl a ömhet i nedre delen av ryggen.


Även urinblåsan (med relaterad vävnad) får sin nervförsörjning härifrån, så det kan finnas en gemensam nämnare mellan ländryggsproblem och urogenitala problem.


Naturligtvis finns det många andra möjligheter som också måste utforskas men det kan vi då göra endera med Kiropraktik, Akupunktur eller Massageterapi!


När det gäller sömnbesvär så skulle det vara bra att veta om du också har hjärtklappning, är känslig för höga ljud, skarpt ljus samt hur din emotionella balans befinner sig.


QINOpraktik kan man väl säga är att söka sig fram till vilken behandling som behövs för att du skall kunna restaurera din kropp.


Inkontinens: Vid t ex stress eller graviditet tappar hjärnan kontakt med bäckenbottenmuskulaturen. Detta brukar orsaka foglossningssmärtor och inkontinens. Urinröret "hänger" nämligen i denna bäckenbottenmuskulatur. Vi kan jämföra denna muskulatur med en hängmatta, med urinröret hängandes i mitten på själva stjärtpartiet. Om hängmattan tappar sin spänst så försvinner den uppåt böj som urinröret hade när hängmattan var mer spänd.


Hoppas detta var kortfattat nog....


Jag vill till sist klargöra att vi som QINOpraktikterapeuter INTE behandlar inre organ eller sjukdomar, det skulle strida mot rådande lagstiftning. Vi behandlar endast strukturella obalanser i våra kroppar

MickeF.      Vad innebär egentligen QINOpraktikutbildningen? På vilket sätt skiljer sig den från andra vidareutbildningar?


Det är en ganska stor skillnad. Andra vidareutbildningar (eller fortbildningar) fortsätter oftast ditt bygge av pusselbitar. Du får helt enkelt bara lära dig nya behandlingstekniker (mobilisering, triggerpunkter osv). Vi brukar säga att det lär ut Vad terapeuten ska göra oich kursen går ut på Hur de ska behandla. Men det svarar inte på frågan Varför fick han/hon sina besvär. Våra utbildningar vänder på steken och börjar med frågan Varför. Andra utbildningar går inte ut på att du ska lära dig lägga pusslet, dvs ger dig en bättre förståelse för bakomliggande problem, utan fokuseras på att ge dig fler pusselbitar.


Det är INTE tekniken som gör skillnaden mellan en bra och dålig terapeut, det är terapeutens förståelse, helhetssyn, och sättet han/hon förhåller sig till sin klient/patient som spelar roll, plus förståelsen för processen till varför smärta eller andra besvär uppstår är nyckeln till en lyckad behandling. Precis som när det gäller att baka, så måste allt göras i en viss ordning även när det gäller klientens/patientens besvär och läkning.


Vi lägger oerhört stor tonvikt på att öka din förståelse för dessa olika processer men också att ge dig oerhört nyttiga och förklarliga tekniker att jobba med. Vi tror att det är minst lika viktigt att du som terapeut kan förklara vad det är som sker för din klient/patient när du behandlar (förklaringsmodeller). Patienten måste ha en förståelse för vad du gör och det får han/hon om du kan förklara det med enkla ord som han/hon förstår. Patientdynamik är ett viktigt moment inom QINOpraktik.


QINOpraktik har en filosofi som man baserar sina behandlingar på. Det har inte de flesta andra vidareutbildningarna, där man bara får lära sig en ny teknik.


Jag hoppas att detta var det svar du önskade.

Micke Dahlström, Svenska QINOpraktikskolan


Se mer under rubriken: Sagt om QINOpraktik (under frågor, kontakt etc)F.      Hur viktig är egentligen en bra hållning? Vad signalerar den för signaler?


Din hållning har betydelse (mamma hade rätt). Till och med från längre håll är det din hållning det första man lägger märke till. Reflekterar din hållning att du är självsäker eller att du är rädd, osäker eller blyg?


Din hållning har betydelse. Inte för att den kan sabotera din nästa affärsuppgörelse, göra så att dina kläder sitter illa eller hindra ditt golfspel. Nej, men därför att din hållning har stor betydelse för din generella hälsa och hur andra uppfattar dig.


Vi anpassar oss konstant till jordens dragningskraft. Astronauter som vistas i rymden undkommer dess inflytande och börjar tyna bort. Deras skelett blir skört och deras muskler blir svagare. Deras styrka och vitalitet minskar. Här på jorden använder vi stora mängder energi för att anpassa oss till jordens dragningskraft. Bara för att kunna stå upprätt krävs det att ditt nervsystem koordinerar 200 musklers arbete. Inte så konstigt att de med en dålig hållning klagar över att de är trötta.


Allting börjar med energin som flödar i dina nerver. Musklerna spänner sig bara för att röra skelettet när ditt nervsystem säger till dem. Dålig hållning är ett tecken på att du inte mår optimalt. Dina ögon kontrollerar horisonten och ger information till hjärnan (nervsystemet) för att hålla dig upprätt. Vätska i ditt inneröra ger konstant information om din balans och position. Trycksensorer i dina fötter skickar information upp i ryggraden så att du kan stå utan att ramla. Ben är strukturella komponenter i din kropp.

De kan inte röra sig, "hoppa ur" eller hamna snett utan att musklerna drar i dem. Ibland drar musklerna ihop sig när de inte ska. Detta kallas för muskelspasm. Problem med hållningen följer vanligtvis.


Genom att följa några enkla råd till självhjälp som kan införas i det dagliga livet kan man minska risken för smärta i ryggen.


Ge din hållning en sportslig chans

Om man är ovan vid att motionera kan detta öka risken för att få ont i ryggen. Du kanske bara deltar i en sport med små skaderisker en gång i veckan men du måste ändå förbereda dig ordentligt, både mentalt och fysiskt. Att värma upp och varva ner är nödvändigt för att dina leder och muskler inte ska få en chock.


Sitt inte bara där

Brist på motion är din värsta fiende. Regelbunden motion är absolut nödvändig, eftersom att ju bättre form du är i desto mindre är risken att du råkar ut för skador. Enkla aktiviteter såsom att stretcha hjälper dig att hålla ryggen i en korrekt position. Sitt inte för länge åt gången.


Stressa inte när du kör

När vi åker och handlar eller hämtar barnen i skolan är det sista vi tänker på våra ryggar när vi sitter i bilen. Men trycket på ryggen är nästan två gånger större när vi sitter fel än när vi står upp. Så, försök att slappna av; en avslappnad ställning minskar trycket på din ryggrad. Låt bilsätet ta upp din kroppsvikt. Försök att sitta så långt bak som möjligt i bilsätet så att du får så mycket stöd som möjligt.


Sitt rakt när du tittar på TV

När du slappnar av framför burken har man en tendens att sjunka ner i soffan eller fåtöljen. Låt istället stolen eller soffan ta upp så mycket av din kroppsvikt som möjligt genom att hela din kropp har stöd.


Bär med försiktighet

Var uppmärksam på att det är farligt att lägga mer vikt på en sida av kroppen när du bär något. Väskor som lägger lika vikt på båda axlarna är att föredra, så om du kan använda en ryggsäck, gör det. Om du använder en väska med en axelrem bär den med remmen över huvudet, snett över kroppen.


Perfekt hållning framför datorn

Många människor sitter framför datorn flera timmar varje dag. Se till så att du sitter bekvämt och att din ryggrad har stöd.

Glöm inte bort att röra dig då och då; begränsa dig till 40 minuters sittande åt gången och ta regelbundna pauser.

Om möjligt se till så att dina armar har stöd.


Sängen

Försök att hitta en avslappnad sovställning. Ligg t.ex. inte på magen med nacken vriden, utan försök att ligga på sidan istället.

När du vaknar låt kroppen vakna också. Prova att sträcka lätt på dig i sängen innan du går upp.


Hur startar hållningsförändringar?

Vår hållning är som ett öppet fönster in till vårat nervsystem. Den återspeglar hur vi anpassar oss till fysisk och psykisk stress. Vanliga exempel är skador som inte har rättats till t.ex. en whiplash, eller olösta psykiska problem. Vår kropp antar en defensiv och skyddande hållning.Vilka är de första tecknen på problem med hållningen?

Vid vår undersökning tittar vi efter om huvudet lutar åt ena sidan, om man "bär" huvudet framför resten av kroppen, en axel som är lägre eller en höft som är roterad. Vi tittar också på hur du går och onormalt slitage på skorna.F.      Hur länge får man finnas med på hemsidan som terapeut? Jag menar det kan ju vara 5 år sedan de gick utbildningen.


Vi har precis implementerat en ny policy som ser ut så här:


Student:

Man får stå med i 2 år som student på hemsidan, sedan måste man endera gå Moul 2 eller tas man bort från hemsidan.


Diplomerad, Certifierad och Master:

Man måste gå minst en (1) fördjupningskurs vart tredje år och då avlägga både ett skriftligt och praktiskt prov för att få stå kvar på hemsidan.


Detta har vi infört för att försöka säkerställa att våra terapeuter utför behandlingen korrekt och har en god förståelse för den QINOpraktiska filosofin bakom varför vi gör vad vi gör. En form av kvalitetssäkring.Micke Dahlström, Svenska QINOpraktikskolan