Sommarskola - Massör

Sommarskola


Från och med  2020 kommer vi erbjuda några kortare och en längre utbildning nere in  underbara Costa del Sol eller som det kallas på Svenska: Spanska solkusten.

Under sommaren 2020 erbjuder vi följande soomarkurser:

1. Massör
2, Massageterapeut
3, QINOpraktik, steg 1 och 2

1, Massör

Denna utbildning är ca 3-4 veckor.  

Förlegat är tiden då man betalade mycket dyra pengar till en utbildning till Massör.
Nu i och med Internet är det fler och fler som inser möjligheten med att tjäna stora pengar på att ha volym istället för kvalitet, man väljer kvantitet för kvalitet.
Det är många som nu erbjuder kurser i massage via nätet och jag tror detta är modellen som alla existerande massageskolor måste ta efter.

Dessvärre tror jag också att det kommer många dagssländor som bara har en eller två kurser på sitt program, vart ska du sedan vända dig? Tro mig, jag har arbetat i mer än 26 år i branchen, suttit i styrelsen för ett av de rikstäckande förbunden, drivit egen skola i 15 år och ingen etablerad skola kommer ta dessa "internet-massörer" och vidareutbildar dem.

Inte vi heller. Vi på Svenska QINOpraktikskolan erbjuder dig ett helhetskoncept, grundutbildning och ett 20-tal kurser och årliga fördjupningskurser.

Om man vill gå våra kurser måste man ha gått en gedigen skola (godkända av rikstäckande organisationer) eller våra egna kurser där vi kan garantera standarden och de praktiska färdigheterna.

Vi erbjuder kurser till följande titlar (förutom de inom QINOpraktik):
- Diplomerad Massör, (OBS: Internationellt godkänd utbildning, Level 3)
- Certifierad Massör (Svensk uppfinning)
- Diplomerad Massageterapeut (Internationell utbildning, Level 4)
- Certifierad Massageterapeut (Svensk uppfinning)

Upplägg:
Som sagt, borta är dagarna då du var tvungen att betala massagskolans hyra, administrativa personal, en massa lärarlöner, marknadsföring, plats på mässor etc.
Det gör du i alla fall INTE hos oss. 
Vårt upplägg är lite annorlunda.
Du studerar alla teoretiska moment hemma, vi skickar varje vecka nya uppgifter som du ska läsa och besvara. Du blir inbjuden till en egen  facebookgrupp där alla uppgifter ligger och ni kan kommunicera där och skicka era svar.

Därefter åker du/ni ner till underbara Spanska solkusten under ca 8-10 dagar (kursdagarna är förlagda tre plus tre dagar med två dagars mellanrum.
Dag 1 är praktik plus teorestiska tentor på det du läst under någon månad.
Dag 1 (em) till och med 6 är praktiska dagar då du under handledning lär dig massera.
Dag 7 är dagen för praktiska prov, omtenta/tentor (om du missade något, dag 1) och diplomering. Avslutningsmiddag.

Kurs:

Massör


Kurslängd:    4 - 6 veckor
Teoretisk del: 3 - 5 veckor
Praktisk del: 1 vecka


Tider:
               09-17 (praktisk del)


Förkunskaper:

Minst 18 år
Genomgånget gymnasium eller motsvarande med lägst betyg godkänt i svenska och engelskaKursinnehåll:

Anatomi, Fysiologi, Patologi på Level 3 nivå (Europeisk) Neurologi, Stressetiologi, Smärtanalys (orsak & åtgärd),

Stress och stressreaktioner i kroppen, Body Reading, Biomekanik, Etik, Moral och lagstitning, Hygien och Smittskydd, Starta eget, Marknadsföring ec. 

Level 3 Business and Management for Health & Wellness Professionals

Vi är väl medvetna om att våra krav och mängd material till att nå den lägsta nivån, Massör, är högre än de flesta Svenska utbildningarna, d
et beror på att vi måste följa de Europeiska kraven.

Behandlingstekniker:

Under denna del lär du dig inte specifika behandlingstekniken, bara att massera.
Behandlingsteknikerna kommer i nästa del: Massageterapeut.


Praktik/Elevbehandlingar:

Efter kursen skall du göra och dokumentera 60 st elevbehandlingar samt 10 st behandlingar under handledning hemma i Sverige.


Kursintyg:

Efter alla avklarade tentor, praktiska prov och genomförda elevbehandlingar erhåller du så till sist ditt dilpom till Massör.

Varför ska du välja vår sommarskola till massör (eller Massageterapeut)?


Många anledningar, men här tar jag upp några som vi anser är avvikande från alla andra skolor:


Du bör vara driven och verkligen vilja arbeta med människor. Inte bara kroppar. Det bor nämligen en människa bakom varje kropp, det är människan bakom kroppen vi fokuserar på. Du bör också gilla utmaningar och inte vara rädd. men framför allt bör du vara motiverad.


- Prisvärt.       
Eftersom du väljer till vilken nivå du vill läsa/plugga så tar du inga risker.

- Lärare:         
Samtliga lärare är legitimerad kiropraktor eller naprapat, alla har lång erfarenhet och en gedigen kunskap

- Internationell:
QINOpraktik är idag godkänd i hela Europa liksiom våra utbildningar i Massage och Massageterapeut (Level 3 och 4).
Dock betyder detta att utbildningen också är internationell. De praktiska momenten är på Engelska men jag som är lärare där är svensk, så det ska inte vara några problem. Du kan dock få allt material på svenska, men om vi har internationella studenter så blir den praktiska delen på Engelska.

- Helheten.      
Det finns många skolor som erbjuder liknande upplägg, dvs korta intensiva utbildningar till massör eller liknande, men då har de enormt lite vidareutbildningar - det har inte vi.
Vi har ett helhetskoncept som ger dig mycket större valmöjligheter inför framtiden.
Ett lite annorlunda koncept som inte finns i Sverige idag, men gäller oss som internationellt godkänd utbildning, är att varje år måste terapeuter från hela Europa (UTOM Sverige) gå vidareutbildningskurser (s.k CPD kurser) för att få behålla sitt Diplom och möjlighet att få försäkringar.
Vad betyder detta för dig: OM du vill vara internationellt diplomerad, då heter det cerifiera hos oss ocg få försäkring så måste du följa denna Europeiska standard då vi som utbildningsinstitution måste  följa den. Men, OM du bara vill arbeta i Sverige och den internationella certifieringen inte har någon betydelse, då behöver du inte göra årliga fördjupningskurser.

- Kvalitet.       
"Kvalitet är viktigare än kvantitet” Vi sätter kvalitet i förgrunden till skillnad från de stora aktörerna på den svenska marknaden.
Detta kan bara uppnås om man har små klasser (högst 8 elever) där lärare och elev alltid har en nära kontakt.

- Röd tråd:       
Genom alla våra utbildningar har vi en röd tråd, en mycket gedigen och genomarbetad filosofi, dvs tankar om hälsa och läkning. Vi lägger tex tonviken helt annorlunda, på Varför inte Vad.

Varför, inte vad.
Detta är kanske den största skillnaden. En vanlig massör fokuserar på Vad som ska göras och gräver sedan i sin verktygslåda Hur de ska göra det.
En kiropraktor fokuserar på Vad som han ska göra och sedan Hur (vilken teknik) som kan hjälpa. Detta eftersom deras utbildning fokuserar på Vad (tekniker och symptom) och inte på Varför. Bara för att du förstår Vad som är fel och Hur du ska fixa det, så svarar inte det automatiskt på frågan; Varför har symptomen/besväret uppstått.

Detta är vår infallsvinkel och då måste man se problemet från många olika infallsvinklar.
Det är bland annat därför som du som terapeut kan gå massvis med vidareutbildningar hos oss under resten av din yrkesverksamma liv hos oss.

Ansökningskrav:
För massör har vi inga högre formella krav på förkunskaper, men arbetslivserfarenhet är ett plus liksom ditt intresserad för massage, idrott och friskvård och naturligtvis viljan att arbeta med människor.

Två minimikrav innan Diplomerad Massör:
- Minst 18 år
- Genomgånget gymnasium eller motsvarande med lägst betyg godkänt i svenska och engelska

OBS: Detta är en internationell utbildning och är på Engelska (de praktiska bitarna) men du får materialet på svenska om du önskar.

Skick oss ett mail  om du vill ha mer information: Mikael@QINOpraktik.se