Vad är QINOpraktik

Grundare:


QINOpraktik grundades av Mikael Dahlström som 2005 kombinerade ovan nämnda tekniker till en egen behandlingsform och filosofi, vilken fick namnet QINOpraktik och några år senare QINOpractic Medicine, när vi startade vår utlandslansering.


Mål:


QINOpraktikens mål är att upprätthålla balans mellan struktur, psyke och kemi.

QINOpraktik skiljer sig oerhört från all annan form av behandling.

Vi behandlar obalanser i kroppen och jagar inte efter symptom.

För oss är symptom bara slutresultatet av att något inte står rätt till i kroppen.

Vi brukar likna det med dominobrickor som faller på varandra. Symptomet kanske är nummer 10 i ordningsföljden. Vi kan inte utgå från denna bricka i våra behandlingar, utan vi letar efter den första dominobrickan i kedjan, det är denna vi vill "behandla".

 

Till exempel är ett diskbråck bara slutresultatet till en tidigare funktionell obalans (muskulära obalanser i ryggen, eller kring höften) inte själva grundorsaken.

QINOpraktik, eller QINOpractic Medicine


QINOpraktik är en kombination av Kiropraktisk och kinesisk filosofi och behandlingstekniker som härstammar från till exempel Kinesiologi, Osteopati, EFT, NLP och Massageterapi som fått namnet QINOpraktik.


QINOpraktik är en manuell behandlingsform som betonar kroppens helhet och självreglerande/ självläkande förmåga.


Fysiska, psykiska och kemiska obalanser men framför allt negativa tankar/rädslor och stress leder ofta till störningar i våra kroppar. Precis som loggan indikerar så är detta en kombination av öster- och västerländsk filosofi och medicin, där balans är nyckelordet.

Grundprinciper och filosofi:


Grundprincipen inom QINOpraktiken är att rörelseapparaten, cirkulationen, fysisk- & psykisk hälsa/ohälsa och nervsystemet bildar en helhet.

Vidare utgår QINOpraktik från att struktur (t. ex muskulatur) och funktion (rörelse t. ex i en led) är ömsesidigt beroende av varandra.

Nästan alla kiropraktorer, naprapater och massörer utgår från struktur, det är något fel på strukturen. Kiropraktorn utgår från lederna medans naprapaten och massören utgår från att det är fel på musklerna. Vi gör ingetdera. Vi fokuserar inte på strukturen. Den spända musklen eller dåligt fungerande leden är endast slutresultatet av en tidigare funktionell, mental eller strukturell obalans.

Det är denna obalans vi vill hitta och behandla - inte slutresutatet, det som du upplever som symptom.


En annan mycket viktig beståndsdel inom QINOpraktik är vårt psykiska/emotionella tillstånd. Hur du mår mentalt (psyke) påverkar även din kropp (soma). Ett exempel är hur du tolkar signaler utifrån (eller inifrån) - en depression kan leda till fysisk smärta, på samma sätt som kronisk smärta kan leda till depression.

Vi är inga samtalsterapeuter, men behandlar hur kroppen reagerar på en rädsla, en oro, svårigheten att säga nej etc.

I exemplet ovan är det endera den vänstra muskeln som blivit överspänd eller den högra som tappat sin spänst.

QINOpraktikens mål är att jämställa denna obalans, vilken annars lätt resulterar i symptom som t ex smärta.

Sjukgymnastik och massagebehandlingar bearbetar vanligtvis spända muskler med syfte att få dem att slappna av.

I QINOpraktik är det främst de svaga musklerna som behandlas. Denna tanke och filosofi kommer från kinesiologins fader, George Goodheart.


Det har sagt att om du lär någon hur man behandlar så utbildar man tekniker, men om man lär dem varför, så kan man utbilda masters. Det är det våra utbildningar går ut på, att lära dig förstå varför. Varför smärta återuppstår och varför den kommer tillbaka, varför en aktiv behandlingsform är ett måste, etc etc. Vårt mål är att utbilda masters, därför lägger vi stor tonvikt på förståelsen eller mekanismen bakom smärtan eller sjukdomen. I exemplet ovan korrigerar vi naturligtvis obalansen men försöker också att förstå och korrigera anledningen till att obalansen uppstod.

Dock så behandlar QINOpraktikterapeuter inte sjukdomstillstånd, men vi behandlar människan bakom sjukdomen.Läkning kommer inifrån.


Ett par grundprinciper måste uppfyllas för att läkning ska kunna ske:


1, Människan är en självläkande mekanism, läkning kommer inifrån.

2, Hjärnan måste vara medveten om problemet.

3, Ryggraden måste vara stabil (inne i denna bor hjärnans lillebror: ryggmärgen)


Läkning kommer inte utifrån. Den kommer inifrån, när du skär dig på en kniv så läker du - inifrån. Ett plåster eller ett smärtpiller kan lindra, men själva läkningen kommer inifrån. Eftersom vi anser att så är fallet arbetar vi QINOpraktikteraputer med din kropps självläkande förmåga och den finns i den ”omedvetna” delen av din hjärna (som styr matsmältning, blodflöde, filtrering av blodet osv). Detta innebär att behandlingen ser lite annorlunda ut. Stor tonvikt läggs på att få hjärnan att förstå att det finns ett problem den ska arbeta med och att släppa på eventuella blockeringar som hindrar läkning. En behandling/behandlingserie inleds nästan alltid med att vi skapar balans i bäckenet och bålstabiliteten, sen kan hjärnan oftast själv hitta problemet och lösa det.

Läkningen kommer inifrån dig själv.


”There are no incurable diseases, only incurable people” Bernie Seigel, cancerforskare


Symptom och orsak är oftast helt olika.


Till exempel huvudvärk.

Symptom: Huvudvärk

Orsak: Tror du att det är fel i pannbenet bara för att smärtan sitter där?

Nej oftast inte, det kan vara brist på vatten, för mycket alkohol, stress, spänd nacke och så vidare, det är detta som är orsaken.

Detsamma gäller t ex axelsmärta och knäsmärta.


Slutsats: För att få en långsiktig förbättring på dina besvär måste terapeuten hitta de bakomliggande orsakerna, vilket oftast betyder en mer holistsikt behandling/synsätt än att bara symtombehandla.


En annan mycket viktig beståndsdel inom QINOpraktik är vårt psykiska/emotionella tillstånd. Hur du mår mentalt (psyke) påverkar även din kropp (soma). Ett exempel är hur du tolkar signaler utifrån (eller inifrån) - en depression kan leda till fysisk smärta, på samma sätt som kronisk smärta kan leda till depression.

Vi är inga samtalsterapeuter, men behandlar hur kroppen reagerar på en rädsla, en oro, svårigheten att säga nej etc.


Våra kurser är inte rena teknikkurser, då du bara lär dig en ny teknik, nej, de handlar mer om Varför. Varför har problemet uppstått? Det är enormt mycket filosofi inblandad i våra kurser och vi vill ha dig som kollega och elev för många, många år.

Vi tror inte på att man går en kurs, lär sig en teknik, sen är det tack och adjö till nästa teknik-kurs, nej vi vill ha ett mycket, mycket längre förhållande med dig.


Läs mer här om just Varför vi gör vad vi gör...